Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw

verzoek. Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

 1. a) Onze nota’s worden verzorgd door infomedics. De kosten die voorvloeien uit een (para) medische

behandeling en/of vertrekking worden door infomedics.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke

vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.

 1. b) Het nota bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van infomedics te zijn

bijgeschreven.

 1. c) Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is infomedics

gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten

die hieruit voorvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

 1. d) Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de

infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding in te dienen bij uw eigen

zorgverzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In

de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor

patiënten met diabetes mellitus gelden deels andere voorwaarden, omdat de vergoeding uit de

basisverzekering rechtstreeks door de podotherapeut gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar.

 1. e) Opmerkingen of klachten over de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum

indienen, bij voorkeur op de website https://www.infomedics.nl/

Wij adviseren de patiënt om de polisvoorwaarden van zijn of haar zorgverzekering goed te raadplegen.

Restitutie

 1. a) De podotherapeut heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hiermee verplicht

de podotherapeut zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan echter geen garantie worden

gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of

vrijstelling van betaling.

 1. b) Aanpassingen van zolen/ orthese binnen de 2 maanden (of tot de eerste controle afspraak) na

aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

Annulering

 1. a) Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voeren geannuleerd of

verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.

 1. b) Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de

podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

Klachten

 1. a) Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelde podotherapeut te worden besproken

en zal er een oplossing worden gezocht.

 1. b) Indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen u en de podotherapeut kunt u uw klacht voorleggen

aan de Patiënten Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Podotherapie MB Voorschoten Podotherapie MB Voorschoten is gevestigd aan de Wijngaardenlaan 2, 2252 XN te Voorschoten de neven praktijk is gevestigd aan de Medemblikstaat 275, 2547 GW te Den Haag.

T 06 19417237 E podotherapiemb@hotmail.com  W www.podotherapievoorschoten.nl

KvK 61433519 BTW NL124909279B01 Kwaliteitsregister Paramedici 59912780596 AGB code 26050514

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten NVvP Algemene voorwaarden

×

Welkom,

Klik hier om de chat van WhatsApp te gebruiken

× Hoe kan ik je helpen?